Megalux sp. z o.o.

Megalux

2013 - Prezentacja systemu On-Grid

Polickie Transgraniczne Forum Gospodarczego
https://megalux.pl/wp-content/uploads/2018/05/20130423noark800-437x191.jpg

Firma MEGALUX z Polic zaprezentowała uruchomiony i działający kompletny system fotowoltaiczny o mocy 1,5 kW firmy NOARK Electric.

Raz inwestując uniezależniamy się od zmian cen energii elektrycznej w przyszłości. Firma NOARK Electric jest odpowiednim partnerem, ponieważ zapewnia dostawę wszystkich komponentów systemu, począwszy od paneli fotowoltaicznych, inwerterów, aż po specjalne zabezpieczenia

Mariusz Mazgiejko